Vijverhof

Vijverhof in de Zegepraalende Vecht, 1719