Petersburg

Petersburg aan de Vecht met vijver. Afbeelding uit Zegepraalende Vecht, 1719.
Ontwerptekening van Simon Schijnvoet voor Petersburg aan de Vecht, ca. 1711.
Uitsnede van de luchtfoto van R.A.F., 3 februari 1945. Locatie Petersburg in de sneeuw, februari 1945. Contouren van waterpartijen zijn nog goed te zien.
Luchtfoto van R.A.F., 3 februari 1945. Middenrechts: locatie Petersburg, links het Amsterdam-Rijnkanaal en fort Nigtevecht.
De locatie van Petersburg nu: een weiland met koeien.