Groen erfgoed

Wat is groen erfgoed?
Groen erfgoed is historisch groen dat door mensen is bedacht en aangelegd (cultuur). Groen erfgoed kan bestaan uit een historische tuin of park, maar ook ontworpen landschap en bos.
Groen erfgoed is eigenlijk levend erfgoed, en is anders dan het culturele erfgoed zoals historische gebouwen (monumenten). Aandacht voor groen erfgoed is relatief nieuw, en heeft nog niet dezelfde positie in Nederland en binnen beleid op overheidsniveau zoals het gebouwde erfgoed. Maar zonder speciale aandacht kan groen erfgoed dat op dit moment nog wel zichtbaar is, snel verdwijnen.

Meer informatie over groen erfgoed:

Platform Groen Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stichting in Arcadiƫ

Opleidingen op het gebied van groen erfgoed, landschapsarchitectuur etc, zie onder links op deze website.